ΕΠΣ Πιερίας: Κλήρωση αγώνων πρωταθλήματος Β΄ ερασιτεχνικής, 2019-2020

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α_Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ
1
1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
5 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
7 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
3 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
7 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
3
1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
2 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
7 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
4
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
2 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
5 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
7 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
2 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
3 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
4 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
6 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
7 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
6
1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
2 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
5 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
7 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
7
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
3 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
4 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
5 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
6 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
7 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
8
1 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
2 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
3 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
6 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
9
1 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
6 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
7 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
10
1 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
2 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
3 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
5 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
11
1 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
7 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
12
1 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
3 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
6 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
7 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
13
1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
7 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
14
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
6 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
15
1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
4 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
16
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
3 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
6 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
7 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
17
1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
5 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
18
1 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
3 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
4 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
7 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
19
1 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
3 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
4 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
5 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
7 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
20
1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
2 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
4 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
5 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
6 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
7 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
21
1 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
3 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
5 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
7 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
22
1 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
2 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
3 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
5 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
6 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
7 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
23
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
2 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
4 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
6 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
24
1 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
2 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
3 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
4 ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
5 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
6 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
25
1 ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ  ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ
3 ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
4 ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
5 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
6 ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ
7 ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017
26
1 Α.Μ.Σ.  25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΙΝΔΟΣ Α. ΑΓΙΑΝΝΗ
2 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΟΣ ΠΑΜΒΡΙΑΚΟΣ
3 ΕΘΝΙΚΟΣ Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΚΟΣ 
5 ΠΥΔΝΑΙΚΟΣ 2017 ΑΚΑΔΗΜΙΑ  2006
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΡΥΑΚΙΩΝ
7 Γ.ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΛΟΦΟΥ ΔΟΞΑ 10 ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο